T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ( Web )

KURULLAR

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN (Rektör)
Dr. Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ (AİLEMER Müdürü)
Prof. Dr. Abulfaz SÜLEYMANOV 
Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

Dr. Murat AKCANBAŞ

Av. Hilmi Erkin SEVİN

Öğr. Üyesi Murat OTOĞLU