T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ( Web )

AİLEMER, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 20 Aralık 2012’de Resmi Gazete Sayı: 28503 yönetmeliği ile kurulmuştur. Merkez, ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, aile yapısını güçlendirici, refah ve bütünlüğünü koruyucu uygulamalı ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.